Programma-campit

Nometnes programmas vispārīgs apskats

Nepilnas nedēļas garumā nometnes dalībnieki atpūtīsies meža ielokā un aizraujošā, interaktīvā veidā sasaistīs matemātikas, dabaszinību zināšanas, kas iegūtas skolā, dzīves situācijās. Nedēļas programma sastādīta ļoti rūpīgi, lai skolēns justos ieinteresēts, nepārpūlējies, ar degsmi iesaistītos dažādās aktivitātēs. Nodarbībās dalībnieki iegūs svarīgas zināšanas un būtiskas prasmes, kas paplašinās viņu redzes loku, sekmēs pasaules izpratni un veicinās gan sociālo, gan emocionālo attīstību.

Sešu dienu laikā nometnes dalībniekiem būs iespēja radoši strādāt gan ar dažādām mākslas tehnikām, gan programmēt elektroniski vadāmas iekārtas, konstruēt robotus, piedalīties ikdienas sporta aktivitātes gan individuāli, gan komandās. Izstrādājot nometnes programmu, uzsvars likts uz līdzsvaru starp aizraujošām mācību nodarbībām un atpūtu.

CampIT 2024 Dienas programma ŠEIT.

2024.gadā mākslas nodarbības var atšķirties no programmā minētā un tiek pilnveidotas radot interesantāku programmu ar jaunākām tehnoloģijām.

Nodrošināta veselīga un pilnvērtīga ēdināšana, nakšņošanas iespējas. Drošība un komforts nodrošināts visas nometnes laiku. Visiem dalībniekiem nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, izejmateriāli, paredzēts brīvais laiks atpūtai, izklaidei, fiziskām aktivitātēm.

Nodarbībās tiks apgūta:

  • Algoritmiskā, sistemātiskā, loģiskā domāšana;
  • Darba, projekta plānošanas prasmes;
  • Skaitļu un matemātikas prasmju izmantošana dzīves situācijās;
  • Mehānikas un elektronikas pamati;
  • Komunikācijas un prezentācijas prasmes, darbs komandās un individuāli;
  • Mākslas darbu radīšanas tehnikas (ģipsis, 3D modelēšana);
  • Abstraktā, radošā domāšana;
  • Skicēšanas pamatprincipi;
  • Sporta un veselīga dzīvesveida nozīme cilvēka dzīvē;
  • Cieņas, saskarsmes kultūra.
Algoritmiskā, sistemātiskā, loģiskā domāšana

Nometnes dalībniekiem ir iespēja risināt problēmsituācijas, kas saistītas ar dzīves situācijām. Nostiprinātas un uzlabotas prasmes, kas prasa loģisku secību izpildi, nosacījumu izveidi. Uzlabojas sistemātiska uzdevumu izpilde, izprot uzdevumu izpildes pēctecību.

Darbības: LEGO Inventor robotu programmēšana, MicroBit mikrokontrolieru programmēšana. Loģisko uzdevumu pildīšana (Scottie Go u.c.). Dronu (Tello EDU) programmēšana un vadīšana. Brīvajā laikā šaha un/vai dambretes spēlēšana, Overcooked spēlēšana (sadarbības prasmju apguve un veiklības, koncentrēšanās spēju trennēšana)

Darba, projekta plānošanas prasmes

Katru rītu nometnes komanda kopā ar nometniekiem plāno dienas programmu, pielāgojot to laikapstākļiem, noskaņojumam un vēlmēm tieši šai dienai, bet neaizmirstot, ka nedēļas beigās visa paredzētā programma ir jāizpilda. Katram nometnes dalībniekam, uzsākot nometni, tiek nodrošināta individuāla mape (portfolio), kurā visu nometnes aktīvajā/praktiskajā darbošanās  laikā, tiek regulāri aizpildīts: sasniedzamais rezultāts, uzdevumi, izdevušās lietas, problēmas, ar ko nākas saskarties, risinājumi.

Skaitļu un matemātikas prasmju izmantošana dzīves situācijās

Veicot programmu izveidi, uzsvars tiek likts uz nepieciešamību pēc pamatzināšanām matemātikā, ko nometnes dalībnieki arī paši laika gaitā saprot. Programmu izstrādē, tiek uzsvērts matemātisko darbību pamatprincipi, nejaušu skaitļu izveide, vienkārši algoritmi, problēmu risināšana, atkļūdošana (kļūdu meklēšana un labošana). Programmēšanas uzdevumi veidoti tā, lai ieinteresētu katra vecumposma bērnus veidot sev interesantus projektus.

Mehānikas un elektronikas pamati

Praktiski darbojoties ar robotiem, skolēni pārliecinās, kā darbojas fizikas likumi un mehānika, piemēram, zobratu pamatprincipi, motoru griešanās ātrums (paātrinājums), enerģijas nezūdamības likums, informācijas tehnoloģiju pamatprincipi: bezvadu elektroiekārtu savienošana u.c.

Komunikācijas un prezentācijas prasmes, darbs komandās un individuāli

Skolēni par savu paveikto projektu iepazīstina citus, prezentējot savu ieceri, minot izvēlētos risinājumus mērķa sasniegšanai. Katrs praktizējas sevi un savu darbu prezentēt, kā arī uzklausīt un novērtēt citus.

Mākslas darbu radīšanas tehnikas (String Art, Pouring paint, ģipsis, 3D modelēšana u.c.)

Praktiski nometnes dalībniekiem ir iespēja paplašināt savu redzes loku, izmantojot vairākas mākslas radīšanas tehnikas. Ikvienam ir iespēja darboties ar ģipša liešanas tehniku, izlejot sev tīkamās formas, piemēram, roku, seju, u.c. Neliels ieskats tiek sniegts arī 3D modeļu izstrādē virtuālā vidē. Runāts tiek par dažādu tehniku priekšrocībām. Liela nozīme nometņu praktiskajās nodarbēs tiek likta uz sīko roku motoriku, lai veicinātu jauniešu smadzeņu attīstību.

Abstraktā, radošā domāšana

Nometnes dalībnieki praktizējas savu ideju izstrādē un realizācijā, tiek noteikti kritēriji, bet veicamo projektu ikviens izvēlas pats. Uzsvars tiek likts uz radošo domāšanu, kas izpaužas ikvienā praktiskajā darbā.

Skicēšanas pamatprincipi

Figūru skicēšanas meistarklase brīvā dabā, apgūstot proporcijas, perspektīvu un attālumu noteikšanu. Skicēšanā brīvā dabā veic gan relaksācijas funkciju, gan nodrošina abu smadzeņu pusložu attīstību. Bērni ir apliecinājuši, ka šī ir smiekliem pilna nodarbība, jo ne vienmēr ar pirmo reizi sanāk uzzīmēt proporcionālu rumpi galvai, un dažreiz kāju platums sanāk 3x platāks, bet tādēļ jau mēs mācamies!

Sporta un veselīga dzīvesveida nozīme cilvēka dzīvē

Sportošana un aktīvās nodarbes ir neatņemama šīs nometnes sastāvdaļa. Katrs rīts sākas ar vingrošanu, veselīgām brokastīm, sevis noskaņošanu jaunai, pozitīvai, darbīgai dienai. Jauniešiem ir pieejama plaša teritorija meža ielokā, kur ir iespēja spēlēt sporta spēles, veikt veiklības trašu izbraucienus ar velosipēdu. Tiek plānoti pārgājieni pa Amatas senleju uz tuvējiem apskates objektiem (Kārļu HES, Kārļu zivjaudzētava, Ainavu krauja, Ķaubju iezis).

Cieņas, saskarsmes kultūra

Liela uzmanība tiek vērsta uz ikviena drošību un emocionālo labizjūtu. Nepārtraukti tiek nodrošināta cieņas pilna attieksme starp nometnes dalībniekiem un vadītājiem. Ikvienam otrs ir jāciena, jābūt pieklājīgam un iecietīgam, jāpieņem otrs tāds, kāds viņš ir. Nometnes vadītāji ir vienmēr atvērti, gatavi palīdzēt, uzklausīt ikvienu un ātri risināt problēmas, ja tās rodas.

Brīvais laiks

Nometnes “CampIT” komanda ir pārliecināta, ka, lai dalībniekiem nometne paliktu neaizmirstama, ir jānodrošina skolēnus ar brīvo laiku, kad ikviens izlemj un dara to, kas vislabāk patīk un padodas. Brīvajā laikā ir pieejami velosipēdi, kurus iespējams izmantot, lai uzlabotu savu rezultātu veiklības un ātruma trasītē. Ir pieejamas dažādas galda spēles, prāta spēles, puzles, rubika kubi. Nometnes dalībniekiem būs iespēja iemācīties šahu no pašiem pamatiem, vai uzlabot šaha meistarību. Aizraujoši būs spēlēt galda spēles ar šaha pulksteni. Vakaros pēc labi pastrādātas dienas, ikviens varēs izmēģināt savas dejošanas prasmes uz deju paklājiņa vai atdarināt deju soļus, kas tiek demonstrēti uz ekrāna. Pieejamas gan digitālās klavieres (88 tausiņi), gan bungas, gan karaoke. Drsomīgākie noteikti izmantos iespēju sacensties anekdošu stāstīšanā ar mākslīgo intelektu – Google Home Assistant, vienlaicīgi nostiprinot angļu valodu. Skolēniem būs iespēja redzēt, kā ir iespējams pašam savā istabā, ar tehnoloģiju palīdzibu izaudzēt augli vai zaļumu. Varam apgalvot, ka lielu popularitāti iegūs iespēja iemācīties vadīt dronus. Protams, ja dalībnieki nebūs dzirdējuši par pārbaudītajām vērtībām – “Mēmais šovs”, “Sunīši”, “Paslēpes”, par tām iepazīstinās nometnes draudzīgā komanda un pēc nepieciešamības šīs aktivitātes vadīt un/vai līdzdarboties.

Atšķirību raksturojums starp “CampIT” un “CampIT Gaming Edition” (PDF)

Piedāvājums

Nedēļas nometnes maksa
360

– Radošas robotikas/programmēšanas nodarbības

– Radošās mākslas darbnīcas

– Ēdināšana

– Sporta aktivitātes, pārgājieni

-Daudzveidīgas atpūtas iespējas

– Nakšņošana labiekārtotā istabā