Ikvienam skolēnam sniegta iespēja piedalīties radošajās mākslas darbnīcās, kur ikviens var sevi radoši izpauzt. Brīvajos brīžos un vakaros ikvienam pieejams muzicēšanas stūrītis – pieejamas klavieres, bungas.