Bērna gatavība nometnei CampIT

Šis raksts ir balstīts uz nometnes audzinātāju un vadītāju iepriekšēju pieredzi nometņu organizēšanā.

Mūsuprāt šiem punktiem ir jāizpildās, lai bērns justos komfortabli nometnē, kā arī vecākiem un audzinātājiem būtu mierīgāks prāts.

  • Bērns spēj rūpēties par savu higiēnu – veļas un drēbju savlaicīga maiņa, zobu tīrīšana, mazgāšanās, netīrās veļas ievietošana tam paredzētā līdzi paņemtā maisiņā utt.
  • Ir iepriekš nakšņojis kādā jaunā vietā bez vecāku klātbūtnes vai ir tam emocionāli gatavs.
  • Apzinās savu spēku un spējas, neiesaistās pārgalvīgās darbībās.
  • Ir informēts uz kādu nometni dodas un ir ieinteresēts.
  • Saprot cik daudz ir jāapēd, lai justos labi, spēj veidot savu porciju ēdienreizēs.
  • Problēmu gadījumā tās neslēps un vērsīsies pie kāda no audzinātājiem
  • Uzņemas atbildību par savām mantām un ciena citu mantas un nometnes inventāru.
  • Līdzi paņemto kabatas naudu tērēs atbildīgi, kā arī to sargās.(iespējams uzticēt audzinātājam naudu vai citas vērtīgas mantas).
  • Cieņpilni izturas pret citiem vienaudžiem, nometnes dalībniekiem, vadītājiem, audzinātājiem.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *