Skicēšana

Skicēšanas nodarbībās attēlosim redzēto uz papīra vai uz kāda cita materiāla. Tas nav paredzēts kā pabeigts darbs, skice kalpo kā idejas  uzmetums, kuru vēlāk ir iespējams attīstīt. Skicēsim viens otru un mācīsimies anatomiju, cilvēka uzbūvi. Skicēšanā galvenais uzsvars ir likt uz – līniju, kustību un proporciju.  Praktizējot skicēšanu, roku un pirkstu kustības kļūst vieglas un nav saspringtas, kas savukārt palīdz attīstīt smadzeņu daļu, kas atbild par runu un rakstītprasmi. Šīs nodarbības palīdzēs izprast lietu, parādību patiesos lielumus, spēt salīdzināt savā starpā, izprast perspektīvas nozīmi un attīstīt loģisko domāšanu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *