String Art tehnika

Vai zini, kas ir String Art tehnika? Latviski skan labāk – diedziņu mākslas tehnika.
Diedziņu mākslas tehniku raksturo krāsainu pavedienu izkārtojums, kuri savīti starp punktiem, lai veidotu ģeometriskus rakstus vai dizainus. Secība un simetrija ir stīgu mākslas pamatu pamats. Lai radītu dizainu, apgūsim matemātisko izpratni par ģeometriskajām formām, punktu, segmentu un leņķu attiecībām. Katra uzdevums ir izstrādāt dizainu , pārveidot to vektorpoligonos, izprast katra punkta secību un veidot no naglām un diegiem oriģinālu mākslas darbu! Šī nodarbība apvieno ģeometrikai, mākslai un mājturībai nepieciešamās zināšanās. Darbam būs vajadzīga pacietība, jo grūtāks paša izvēlētais dizains , jo ilgāks tā radīšanai nepieciešamais laiks.
Stīgu mākslas tehnika ir cēlusies no “līknes dūriena” jeb “curve stitch” darbībām, ko 19. gadsimta beigās izgudroja Marī Everest Būle, lai padarītu matemātiskas idejas bērniem pieejamākas.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *